พสกนิกรล้นหลามร่วมชม แสงเทียน The Candlelight Blues
พสกนิกรล้นหลามร่วมชม แสงเทียน The Candlelight Blues
กว่าจะเป็นแสงเทียน The Candlelight Blues และบทสัมภาษณ์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศิลปินที่ร่วมชม แสงเทียน The Candlelight Blues

พสกนิกรล้นหลามร่วมชม แสงเทียน The Candlelight Blues

แสงเทียน The Candlelight Blues โดยภาควิชาศิลปะการแสดง ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เปิดม่านการแสดงตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม ทำให้โรงละคร M Theatre ย่านใจกลางกรุงถึงกับไม่เหลือพื้นที่เดินสวนกัน ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ที่ทั้งสื่อมวลชน ศิลปิน และโลกโซเชียลต่างร่วมใจเชิญชวนพสกนิกรทั่วประเทศ ประกอบกับการแสดงในรอบแรกสร้างความประทับใจให้ผู้ชมกลายเป็นกระแสบอกต่อ ทำให้ขณะนี้มีผู้ชมเดินทางมาชมโดยไม่ได้สำรองบัตรล่วงหน้ามากกว่าผู้ชมที่สำรองบัตร และทำให้โรงละครขนาดใหญ่ดูเล็กลงทันตา


ตลอด 3 รอบการแสดงที่ผ่านมา ผู้ชมต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ละครเพลงเรื่องนี้ได้เปลี่ยนมุมมองต่อเพลงพระราชนิพนธ์ เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้ง และเหนืออื่นใด ทำให้ประชาชนที่เข้าชมรู้สึกคิดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างจับใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ทุกคนร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงพระราชทาน "แผ่นดินของเรา" อย่างกึกก้องพร้อมเทียนในมือซึ่งร่วมใจจุดเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระองค์


ละครเรื่องนี้ยังจัดแสดงอีก 3 รอบ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 แต่ขณะนี้ทุกรอบการแสดงได้รับการสำรองที่จนเกินจำนวนที่นั่งแล้ว ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพและภาคีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจชมการแสดง และขอแสดงความเสียใจกับท่านที่พลาดโอกาสมา ณ โอกาสนี้

กว่าจะเป็นแสงเทียน The Candlelight Blues และบทสัมภาษณ์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศิลปินที่ร่วมชม แสงเทียน The Candlelight Blues