เล่นนิทาน สโนวไวท์และฮันเซลกับเกรเทล
เล่นนิทาน สโนวไวท์และฮันเซลกับเกรเทล
ภาควิชาศิลปะการแสดงร่วมกับ บริษัท รักลูก จำกัด จัดเทศกาลเล่นนิทาน Tales and Plays 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

เล่นนิทาน สโนวไวท์และฮันเซลกับเกรเทล

ภาควิชาศิลปะการแสดงร่วมกับ บริษัท รักลูก จำกัด จัดเทศกาลเล่นนิทาน Tales and Plays 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562


นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งหลังจากที่ได้สร้างความประทับใจในการแสดงเรื่องลูกหมูสามตัวและหนูน้อยหมวกแดงในปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดความร่วมมืออีกครั้งในปีนี้ ถือได้ว่านอกจากน้องๆ หนูๆ จะมีโอกาสได้ชมการแสดงคุณภาพสากลแล้ว นักศึกษาของภาควิชาศิลปะการแสดงก็ได้มีโอกาสพิสูจน์ผลงานในการลงมือปฏิบัติจริงอีกครั้งหนึ่งด้วย ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปะการแสดงที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิงทุกรูปแบบและปฏิบัติงานจริงร่วมกับบริษัทชั้นนำตลอด 4 ปี โดยผลงานต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชน


แน่นอนว่ากลับมาอีกครั้งต้องอลังกว่าเดิม มาชมบางส่วนของการแสดงและความเห็นจากผู้ชมในวันนี้กัน