Clip :

สื่อมวลชนและภาครัฐร่วมอารยเสวนา ม.กรุงเทพ ถอดบทเรียน ขุนเดช เดอะมิวสิคัล เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ

เป็นอีกครั้งทื่ทั้งห้องประชุมปองทิพย์ 1 และ Black Box Theatre ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคราคร่ำไปด้วยบุคคลสำคัญของประเทศและสื่อมวลชน เมื่อภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงานอารยเสวนา ถอดบทเรียน ?ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ ต้นแบบการศึกษา พัฒนาเศรษกิจ สังคม และวัฒนธรรม?
ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยบุคคลสำคัญจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณาจารย์ นักศึกษาจากหลายสถาบันเข้ารับฟังการเสวนาและชมละครเรื่อง ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนจากการที่คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ดำเนินกระบวนวิธีการเรียนการสอนด้วย Project-based Learning โดยได้ลงพื้นที่จัดการแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประสบความสำเร็จในหลายด้าน โดยเฉพาะ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการหลอมรวมร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ บ้าน วัดและโรงเรียน (หรือบวร) ด้วยการแสดงที่อาศัยเรื่องราวอันเป็นมรดกตกทอดที่ชาวสุโขทัยภาคภูมิใจ

อย่างไรก็ตาม ทุกงานล้วนมีอุปสรรคและปัญหาให้ต้องเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไข ภาควิชาศิลปะการแสดงจึงถอดบทเรียนด้วยการค้นคว้าเพิ่มเติมและสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ว่า การหลอมรวมทางวัฒนธรรมระหว่างทีมงานที่มาจากต่างพื้นที่นั้นจำเป็นต้องอาศัยคนกลางในพื้นที่ อาศัยเวลาในการสร้างความเข้าใจในเจตนาร่วมกันสร้างสรรค์ มิใช่การแบ่งปันผลประโยชน์ และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ต่างๆ ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจทั้งศิลปะพื้นถิ่น รวมไปถึงบริบททางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆ หากขาดปัจจัยใดแล้วอาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจและนำไปสู่อุปสรรคต่อความร่วมมือในที่สุด

จากนั้นทุกท่านได้ร่วมชมละครเรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล ณ Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้ยกการแสดงทั้งเรื่องจากที่เคยจัดแสดงในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยมาไว้ในโรงละครที่มีขนาดเล็กลงกว่า 5 เท่า แน่นอนว่า BU Theatre Company ไม่ทำให้ผิดหวัง ยังคงเอกลักษณ์ คุณค่า และเรื่องราวของขุนเดชไว้ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและจบลงด้วยเสียงปรบมือจากผู้ชมทุกท่าน

ความสำเร็จจากอารยเสวนาและการแสดงเรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล ครั้งนี้ได้รับการรายงานจากสื่อมวลชนหลายสำนัก อาทิ สถานิโทรทัศน์สีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 PPTV True Visions Workpoint เดลินิวส์ ฯลฯ ภาควิชาศิลปะการแสดงขอขอบคุณ ผศ.ดร.ปฐมา สตะเวทินและฝ่ายสื่อสารองค์กรสำหรับความร่วมมือด้านสื่อในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมการเสวนาและเข้าชมการแสดงร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนในงานนี้