Clip :

เบื้องหลัง PlayFest2016 ปรากฏการณ์สำคัญของการแสดงและการศึกษา

เทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ Playfest2016 คือเทศกาลที่รวมผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ใช้สำหรับสอบเพื่อสำเร็จการศึกษา ทุกผลงานผ่านการเคี่ยวกรำอย่างหนักและแสดงออกถึงความสามารถที่ผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้

ในวันนี้ ทั้ง 14 เรื่องได้จบลงอย่างงดงามโดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมเต็มทุกที่นั่งทั้ง 39 รอบการแสดง รวมกว่า 8000 เก้าอี้ แต่กว่าจะเป็น PlayFest2016 ได้นั้น นักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพต้องเตรียมความพร้อมกันอย่างไรบ้าง เราไปชมเบื้องหลังกันได้เลย

กว่าจะเป็น PlayFest2016