Clip :

Open House กับอีกหนึ่งมหัศจรรย์ในเขตปกครองวิเศษ

สำหรับชาว BU คนไหนที่ยังไม่ได้มาชมการแสดงใน Black Box Theatre หรือยังไม่ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมในสตูดิโอทั้งสามของภาควิชาศิลปะการแสดง วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้ คือวันสุดท้ายของ Open House แล้ว ขอต้อนรับทุกคนสู่เขตปกครองวิเศษ ดินแดนที่เราจะได้คนพบตัวตนที่แท้จริง แล้วพบกันนะครับ