Clip :

ปีหนึ่งปัง เรียน 2 เดือน เปิดแสดง 30 เรื่อง (มีคลิป)

ช่วงที่ทุกคนได้พักผ่อนในวันหยุดยาว 23-25 ตุลาคมที่ผ่านมา น้องๆ ปีหนึ่งของภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดการแสดงครั้งแรกแบบมาราธอนถึง 30 ชุดในโรงละคร Black Box Theatre โดยจัดเต็มวันละ 8 ชั่วโมง การแสดงทุกชุดผ่านการศึกษาและเตรียมความพร้อมตลอดสองเดือนนับแต่วันแรกที่น้องเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ดังที่กำหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นทุกด้านของงานบันเทิงในวิชา Introduction to Theatre Production ซึ่งทุกคนต้องฝึกฝนทักษะการแสดง การกำกับ ออกแบบแสง เสียง คอสตูม พร็อพ เสตจ เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมสำหรับงานในระดับชาติและนานาชาติที่กำลังจะมาถึงต่อไป

จากความทุ่มเทของน้องๆทุกคน ผลงานทุกชุดได้รับเสียงปรบมือกึกก้อง นักศึกษาที่มีความพร้อมจากการฝึกฝนนี้จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันการแสดงเพื่อประชาชนในเทศกาล The Repertoire 2016 ที่จะเปิดให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และประชาชนทั่วไปเข้าชม ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ที่ซึ่งการเรียนการสอนต้องเกิดผลงานจริง พิสูจน์ได้ และก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป