Clip :

หนึ่งวันกับ "เป็นต่อ"

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พาน้องๆนักศึกษาเที่ยวชมการถ่ายทำละครเรื่อง "เป็นต่อ" ณ Acts Studio วันที่ 27 กันยายน 2558 นอกจากชมการถ่ายทำแล้ว ยังได้เข้าฉากกันไปหลายคน ส่วนเทปนี้จะออนแอร์เมื่อไหร่ เกาะจอกันไว้นะพี่น้องครับ