Clip :

หลากมุมจาก Wow Day, Way of Wisdom

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้ปกครอง นักศึกษา ต่างตบเท้าเข้าร่วมงาน Wow Day, Way of Wisdom ซึ่งได้รวบรวมผลงานอันยิ่งใหญ่ของภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแสดงเพื่อต้อนรับน้องเฟรชชี่และผู้ปกครองประจำปีการศึกษานี้

กิจกรรมตลอดวันเริ่มต้นด้วย ขบวนพาเหรดเทพไดโอนีซุส การปฏิญาณตนต่อหลวงพ่อเพชร การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา และการแสดงผลงานในโรงละคร Black Box Theatre

บรรยากาศเป็นอย่างไร ไปชมกันได้เลย

สาระและบันเทิงเต็มวันกับ Wow Day, Way of Wisdom