Clip :

หาเรื่องทำละคร 5 วันมันแค่ไหน : Day 5

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของน้องๆมัธยมปลายที่ได้เรียนกับครูและพี่ๆจากภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช่วงเช้าเรียนออกแบบแสง และช่วงบ่ายผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงของทีมตนเอง ก่อนที่จะแยกย้ายไปซ้อมการแสดงและซ้อมเทคนิคต่อไป