Clip :

หาเรื่อง ทำละคร 5 วัน มันแค่ไหน : Day1

ภาควิชาศิลปะการแสดงได้ท้าทายให้น้องๆมัธยมปลายทั่วประเทศมาลองของ พิสูจน์คุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทยในโครงการ "หาเรื่อง ทำละคร 5 วัน มันแค่ไหน" วันนี้น้องๆจาก 33 โรงเรียน 57 ชีวิตก็ได้เดินทางมาร่วมเรียนรู้และสร้างละครภายใน 5 วัน กับภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หาเรื่อง ทำละคร 5 วัน มันแค่ไหน : Day1