News :

Wow Day, Way of Wisdom 2015

เริ่มด้วยพาเหรดสู่การปฏิญาณตน

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากผู้ปกครองของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ร่วมงาน WOW Day, Way of Wisdom ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 โดยงานนี้เริ่มด้วยขบวนพาเหรดอัญเชิญเทพไดโอนีซุส ต่อด้วยการปฏิญาณตนต่อหลวงพ่อเพชร

จากนั้น ผู้ปกครองเข้าประชุมประจำปีร่วมกับคณาจารย์และบุตรหลานตนเอง บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยสาระสำคัญคือ นักศึกษาควรพัฒนาตนเองให้พร้อมสมบูรณ์ และไม่คิดสั้น หรือหวังเพียงชื่อเสียงตรงหน้า ละทิ้งโอกาสทางการศึกษาจนที่สุดแล้วไม่เหลืออะไร ผู้ปกครองสามารถเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือเพื่อให้เป็นศิลปินเปี่ยมความสามารถและประกอบอาชีพในธุรกิจบันเทิงอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ปกครองและนักศึกษาทุกคนร่วมชมการแสดงที่พี่ๆทุกชั้นปีร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น โดยการแสดงทั้งหมดได้รับการคัดสรรจากการแสดงฟอร์มยักษ์ที่ผ่านมาของภาควิชา ได้แก่ Chicago, ไกลกังวล มิวสิคัล ออนเดอะบีช, Rocky Horror, Cabaret, Spring Awakening เปลื้อง, ข้าวนอกนา เดอะมิวสิคัล, และเมดเล่ลูกทุ่ง ซึ่งจบลงด้วยเสียงปรบมือสนั่นโรงละคร Black Box Theatre

จากนั้น นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ปกครองร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อต้อนรับน้องๆเข้าสู่ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่างเป็นทางการ สร้างขวัญกำลังใจแก่ทุกคนให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรค และประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

การประชุม 3 ฝ่าย ผู้ปกครอง นักศึกษา คณาจารย์


เข้าสู่โรงละคร Black Box Theatre เพื่อชมการแสดงจากทุกชั้นปี


ส่วนหนึ่งจากผลงาน Chicago ซึ่งเคยจัดแสดงในปี 2009


บางส่วนจาก Rocky Horror จัดแสดงในปี 2013


น้องๆปี 1 ร่วมแสดงด้วยวันนี้ พ่อแม่ยิ้มแก้มปริ


ข้าวนอกนา เดอะ มิวสิคัล ในแบบ Male cast


จงมีศรัทธา...แม้เราจะทุกข์ทน เราจะไม่น้อยใจ


เข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ


ผูกข้อมือโดยพี่ๆ เป็นหลักฐานการรับน้องเข้าสู่ภาควิชาศิลปะการแสดงอย่างเป็นทางการ

บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่