News :

เปิดตัว Endless Quiz ระบบวัดผลอัจฉริยะแห่งเดียวในไทย

10 นาที กับเกือบ 100 ข้อ มีคนทำได้เกือบเต็ม!!!

เมื่อการท่องตำราคือยาขมสำหรับนักศึกษา ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงพัฒนาระบบวัดผลที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ ระบบนี้มีชื่อว่า Endless Quiz หรือ EQ Test ซึ่งมีลักษณะคล้ายเกมที่นักศึกษาสามารถล็อคอินจากที่ใดก็ได้ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อเข้าไปตอบคำถามภายในเวลาที่กำหนด สามารถทำกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะได้คะแนนที่พอใจ สำหรับเวอร์ชั่นทดลองนี้ได้นำมาใช้ในวิชา Aspects of Performing Arts ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง มีจำนวนข้อสอบ 92 ข้อ และมีเวลาทำเพียง 10 นาที ปรากฏว่ามีนักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ถึง 91.5 คะแนน ภายในเวลาที่กำหนด

EQ Test นี้พัฒนาขึ้นโดย อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี จากการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ควบคู่ไปกับระบบฐานข้อมูล MySQL โดยโปรแกรมจะเข้าถึงชุดคำถามจากฐานข้อมูลที่คณาจารย์ประจำวิชาร่วมกันสร้างขึ้น และนำคำถามและคำตอบมาแรนด้อมทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบ นั่นหมายความว่าลำดับคำถามและคำตอบจะถูกจัดเรียงใหม่ทุกครั้ง และนักศึกษาต้องตามหาคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อที่ผิด เพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้นในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ระบบยังอำนวยให้คณาจารย์ผู้ออกข้อสอบสามารถกำหนดสัดส่วนคะแนนสำหรับแต่ละคำตอบ เนื่องจากการสอบวัดผลแบบนิรนัย (Multiple Choices) มักถูกวิจารณ์ว่าเป็นคำถามปลายปิดที่มุ่งวัดเพียงผลสัมฤทธิ์หรือความจำโดยละเลยกระบวนการคิด ระบบ EQ Test จึงพัฒนาสัดส่วนคะแนนแต่ละคำตอบให้เป็นอิสระต่อกัน โดยแต่ละคำตอบสามารถกำหนดคะแนนได้ตั้งแต่ 0.25 - 1 คะแนน ซึ่งหมายความว่าแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องได้มากกว่า 1 ข้อ และไม่จำเป็นว่าข้อใดข้อหนึ่งจะถูกต้อง 100% เสมอไป

EQ Test เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเอง มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป อาทิ Moodle หรือ EDMODO ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีความเร็วที่เหนือกว่า เข้าถึงได้จากทุก Platform เนื่องจากเป็น Web-based และยังช่วยให้คณาจารย์เห็นพัฒนาการของนักศึกษาแบบรายบุคคลจากคะแนนแต่ละครั้งที่นักศึกษาเข้ามาตอบคำถามเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการสอนของตนเองต่อไป

การสอนต้องมีประสิทธิภาพ การเรียนต้องได้ความรู้ การสอบต้องวัดผลได้ และทุกสิ่งไม่จำเป็นต้องมากับความน่าเบื่อซ้ำซาก เพราะที่นี่คือมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แต่ละคำถามสามารถมีคำตอบได้ถึง 5 ข้อ โดยแต่ละข้อกำหนดน้ำหนักคะแนนได้อย่างอิสระ


พัฒนาขึ้นจากภาษา PHP และใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงได้จากทุก Platform


คะแนนของทุกคนจะได้รับการบันทึกทุกครั้ง เพื่อนำไปปรับปรุงการสอนต่อไปบอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่