News :

แทคทีม Simon Fraser University มหา'ลัยทันสมัยที่สุดในแวนคูเวอร์

Simon Fraser University

หลังจากที่ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำการแสดงเรื่องลอดิลกล่มฟ้าจัดแสดงที่ Fei and Milton Wong Theatre ของ Simon Fraser University ก็ถึงเวลาสานต่อความสัมพันธ์อันจะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืน โดยในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี และ อ.ชาตรี ตั้งวงษ์พิมุข พร้อมกับ นายกิตติ ศรีสัญญา นักศึกษาของภาควิชาได้รับเชิญจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อเจรจากรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีกับทาง Simon Fraser University ซึ่งการเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีโอกาสร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไปอย่างแน่นอน

Simon Fraser University จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ประกอบกับความทันสมัยและอุปกรณ์การเรียนพร้อมสรรพในทุกมิติ คณะทำงานของภาควิชาศิลปะการแสดงจึงขอถือโอกาสพาทุกท่านร่วมชมมหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน

Simon Fraser University ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต ได้แก่ Burnaby, Surrey และ Vancouver เปิดสอน 8 คณะ ด้วยจำนวนหลักสูตรถึง 129 หลักสูตร ครอบคลุมทั้งศิลปะ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรด้านการแสดงจัดอยู่ในสาขาวิชา Contemporary Arts ซึ่งมีหลักสูตร Theatre, Visual Arts, Music, Film, Dance, Visual Culture and Performance Studies ครอบคลุมทุกด้าน

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้คืออุปกรณ์การเรียนที่ครบครันทันสมัย ด้านการแสดงมีโรงละครให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้ 3 โรงภายในอาคารเดียว มีห้องซ้อมที่ขนาดเท่าโรงละครจริง ห้องปฏิบัติการด้านดนตรีจำนวนมากโดยบางห้องอุทิศให้ใช้สำหรับศึกษาดนตรีเฉพาะทางจากเอเชีย นอกจากนี้ยังผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับศิลปะการแสดง โดยนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผสมผสานกับเครื่องดนตรี กลายเป็นหุ่นยนต์ดนตรีที่สามารถทดแทนนักดนตรีได้อย่างสมบูรณ์ในส่วนที่โปรแกรมไว้

การบริหารจัดการทรัพยากรของ Simon Fraser University ถือว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเปิดให้โรงละครของตนเองจัดแสดงผลงานให้สาธารณชนเข้าชมตลอดปีนอกเหนือจากการใช้งานเพื่อการเรียนการสอน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับประชาชนในเมืองและสร้างปัญญาแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

การเจรจาระหว่างสองสถาบันและการนำเสนอมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่น โดยทาง Simon Fraser University รับข้อเสนอการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานระดับนานาชาติจากทางภาควิชาฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรึกษาภายในและเตรียมความพร้อมสู่ข้อตกลงในรายละเอียดต่อไป

หลักสูตรเฉพาะทางเข้มข้นและทันสมัย


Dean นำชมคณะด้วยตนเอง


โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ จัดฉายภาพยนตร์ฝีมือนักศึกษาและเปิดให้องค์กรภายนอกจัดฉายภาพยนตร์ให้ประชาชนได้ชม


ห้องซ้อมดนตรีและการแสดง


ห้องซ้อมกาเมลัน เพื่อศึกษาดนตรีอินโดนีเซีย


โรงละครขนาด 500 ที่นั่งแห่งนี้ ภาควิชาเราได้จัดแสดงมาแล้ว


อุปกรณ์ควบคุมเสียงอันทันสมัย จอสัมผัสทุก channel


งานด้านหุ่นยนตร์กับเครื่องดนตรี โปรดสังเกตสายไฟและแขนกล


กระชับสัมพันธ์ วันหนึ่งเราจะร่วมมือกันในผลงานระดับนานาชาติอีกแน่นอน

บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่