News :

ชม Art Institute เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพิ่มความสามารถผลิตผลงาน

Art Institute ศูนย์บ่มเพาะศิลปิน Media Art

Art Institute เป็นสถาบันชั้นนำด้านศิลปะและการแสดงซึ่งมีเครือข่ายทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยในประเทศสหรัฐอเมริกามี 2 สาขาในรัฐ Arizona ขณะที่ในประเทศแคนาดาเพิ่งเปิดอีกวิทยาเขตในเมืองแวนคูเวอร์

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับเกียรติจาก Art Institute แห่งแวนคูเวอร์ ให้เข้าชมการเรียนการสอนและปรึกษาความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือต่อไปในอนาคต โดยมี อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี อ.ชาตรี ตั้งวงษ์พิมุข และผู้แทนนักศึกษา นายกิตติ ศรีสัญญา เป็นผู้แทนจากภาควิชาเข้าชมในครั้งนี้

จากการประชุมและแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน พบว่า Art Institute มีลักษณะการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกับภาควิชาศิลปะการแสดงโดยเฉพาะการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตลอด 4 ปี หากแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในการแบ่งสาขาวิชา โดยแบ่งเป็นสาขา Design, Media Arts, Fashion, และ Culinary ซึ่งการเรียนการสอนด้าน Theatre จัดอยู่ในส่วน Media Arts

หลักสูตรที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงมากที่สุดของ Art Institute คือ Media Arts ซึ่งถ่ายทอดความรู้ความชำนาญอย่างเข้มข้นทางเทคโนโลยีด้าน Animation, 3D, Audio Production, Digital Film, Game Production, Photography และ Special Effect ซึ่งทุกศาสตร์ที่นี่สามารถผลิตนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานได้ในระดับเดียวกับ Hollywood

นอกจากความรู้ด้านการแสดงแล้ว ภาควิชาศิลปะการแสดงมีสาขาวิชาการออกแบบเพื่อการแสดงที่มุ่งผลิตผลงานด้านดิจิตอลมีเดีย โดยเห็นได้ชัดจากการแสดงเรื่อง ลอดิลกล่มฟ้า ได้มีการผสมผสานสื่อดิจิตอลเข้ากับการแสดงบนเวที ทำให้อาจารย์ผู้แทนจาก Art Institute ที่มาชมเกิดความประทับใจ จึงได้สอบถามความเป็นไปได้จากภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพถึงความร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต โดย Art Institute มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี ขณะที่ภาควิชาศิลปะการแสดงมีความพร้อมด้านการผลิตการแสดงซึ่งตรงกับความต้องการของสาขา Theatre ที่กำลังจะเปิดขึ้นใหม่ในวิทยาเขตแวนคูเวอร์ นับเป็นนิมิตหมายอันดีระหว่างสองสถาบันที่สามารถต่อยอดความสัมพันธ์ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกและการพัฒนาหลักสูตรที่ก้าวล้ำนำวงการต่อไป

ผู้อำนวยการนำเสนอผลงาน Drawing ของนักศึกษา


พาชมส่วนงาน Audio Production


เยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้อง Sound Stage


ผลงานอนิเมชั่นฝีมือนักศึกษา


ห้องเรียนด้านการออกแบบเสื้อผ้า ต่อยอดความร่วมมือกับฝ่าย Costume ของภาควิชาได้


ทุกส่วนของสถาบันนี้มีการออกแบบสมกับชื่อเสียง


Culinary เป็นอีกสาขาที่น่าจับตามอง


ทั้งสองสถาบันแลกของที่ระลึก


บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่