News :

ประกาศก้องกลางกรุง 25 จุด การแสดงคุณภาพเพื่อประชาชน

หนึ่งในการแสดงจากทั้งหมด 9 เรื่องในเทศกาล PlayFest2015

หากใครสัญจรไปมาบนถนนสุขุมวิท คงไม่พ้นได้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ตลอดเส้นทางจำนวน 25 ป้าย เชิญชมการแสดงในเทศกาล PlayFest2015 โดยภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครตามกรอบข้อตกลงระดับทวิภาคีมุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ร่วมเนรมิตรกรุงเทพมหานครเป็นนครแห่งความคิดสร้างสรรค์

PlayFest หรือเทศกาลละครสารนิพนธ์ เป็นหนึ่งในผลิตผลแห่งความคิดสร้างสรรค์คุณภาพสากล โดยนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งดำเนินโครงการตามพันธกิจของภาควิชาในการอุทิศโรงละคร Black Box Theatre เพื่อ "ปัญญาแห่งประชาชน"

ในปีนี้ PlayFest2015 ได้คัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ 9 เรื่อง จัดแสดงตลอดเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 จัดแสดงโดยไม่คิดค่าชม ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสำรองบัตรได้ที่ www.facebook.com/butheatreofficial

นอกจากเทศกาลละครสารนิพนธ์ PlayFest2015 แล้ว ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังเดินหน้าอีกหลายโครงการเพื่อย้ำจุดยืน "สถาบันการศึกษาด้านศิลปะการแสดงอันดับหนึ่ง" ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยผลงานระดับชาติโดยนักศึกษาซึ่งเป็นมืออาชีพในวัยเรียน ทุกผลงานต้องมีสาธารณชนเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน สร้างผลงานที่ดีที่สุดแก่ผู้ชม สร้างปัญญาแห่งประชาชน อันก่อเกิดประโยชน์ยั่งยืนแก่ศิลปะวัฒนธรรมและประเทศชาติสืบไป

ซีอุย ตระหง่านกลางกรุง


ใครผ่านบนถนนสุขุมวิท โปรดมองตลอดแนว BTS


พบป้ายแล้วพบกันได้ที่ Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพบอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่