News :

รุดอีกขั้น การแสดงไทยสู่เวทีโลก

การแสดงของชาติสู่ประเทศแคนาดาเริ่มจากที่นี่

การผลักดันศิลปะการแสดงไทยสู่เวทีสากลนับเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่มรดกของชาติผู้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยภาควิชาศิลปะการแสดง สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านการแสดงผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ จึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมอุทิศตนผลักดันศิลปะการแสดงไทยสู่สากล

นับเป็นโอกาสดียิ่งที่วานนี้ (20 เม.ย.58) มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เชิญร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารภัทราเพื่อเจรจาระดับทวิภาคีเพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันศิลปะการแสดงไทยสู่ประเทศแคนาดา โดย ดร.มัทนา สานติวัตร (อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำครั้งนี้ สมทบด้วย ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ) และ ดร.ปนัดดา อัญญโพธิ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ) เข้าร่วมเจรจาครั้งสำคัญนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากภาควิชาศิลปะการแสดงประกอบด้วย ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี (ผู้กำกับศิลป์) อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี (ผู้อำนวยการผลิต) และ อ.ปภาวี ลิมกุล (ผู้ประสานงานการต่างประเทศ) เป็นผู้แทนจากภาควิชาศิลปะการแสดงเข้าร่วมหารือกรอบข้อตกลงด้านต่างๆทั้งด้านการสร้างสรรค์และการจัดการ และการสนับสนุนด้านต่างๆจากสถานกงสุลในการผลักดันศิลปะการแสดงสู่ประเทศแคนาดา

บรรยากาศการเจรจาเต็มไปด้วยความชื่นมื่น เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและสถานกงสุลไทยประจำนครแวนคูเวอร์ โดยภาควิชาศิลปะการแสดงรับหน้าที่ต่อยอดความร่วมมือและเตรียมผลักดันศิลปะการแสดงไทยสู่ประเทศแคนาดาต่อไป

การเจรจาระดับทวิภาคี กงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครแวนคูเวอร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ


อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมอบของที่ระลึกแด่ท่านกงสุล


ผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายถ่ายร่วมกันเพื่อยืนยันความสัมพันธ์อันจะนำไปสู่การผลักดันศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสู่สากลบอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่