News :

3 สถาบันก้องโลกจัดแสดงอลังการ 14 นาฏยสร้างสรรค์

มิตรภาพแน่นแฟ้น จุฬาฯ-ม.กรุงเทพ ผ่านงานสร้างสรรค์

นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับนักศึกษาของภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Victoria ก่อกำเนิดผลงานแสดงตระการตา 14 ชุด ภายใต้แนวคิด "จากอักษรา ผ่านกาลเวลา สู่นาฏยสร้างสรรค์" ซึ่งรวมเรื่องราวที่ได้รับการกล่าวขวัญถึง ดัดแปลงสู่รูปแบบนาฏยศิลป์ไทยประยุกต์ จัดแสดงสู่สาธารณชน ณ Black Box Theatre ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น.

การแสดงนี้เป็นความร่วมมือครั้งที่ 3 ระหว่างนิสิตและนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน โดยนิสิตจุฬาฯเป็นผู้คิดค้นและนำเสนอท่าทางนาฏยศิลป์ประยุกต์ ผสานการออกแบบแสงและเทคนิคต่างๆโดยนักศึกษาจากภาควิชาศิลปะการแสดงและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา นับเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่รวมตัวสถาบันอันดับหนึ่งทั้งศาสตร์และศิลป์ ผลิตผลงานเผยแพร่สาธารณชนอย่างแท้จริง

บรรยากาศการแสดงเป็นไปอย่างน่าประทับใจและได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมกึกก้องทั้ง 14 ชุด และจบลงด้วยความปีติและมิตรภาพของทั้ง 3 สถาบัน โดยผู้แทนนิสิตนักศึกษาได้แสดงความรู้สึกต่อกันในช่วงท้ายการแสดง ทุกฝ่ายต่างให้คำมั่นสัญญาว่า ปีหน้าเราจะกลับมาพบกันอีก ก่อเกิดวัฒนธรรมระหว่างสถาบันที่จะสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น จากนี้และตลอดไป

มาลานำไทยสู่มหาอำนาจ งดงามอ่อนช้อยแต่แฝงไว้ซึ่งพลัง


ฝรั่งมี Jingle bell อิสานไทยมีกระดิ่งควายม่วนหลายเด้อ


Hunger Game ฉบับนาฏยศิลป์ไทยประยุกต์ สะกดทุกสายตาหยุดนิ่งตะลึงงัน


เราจะต้องกลับมารวมกันสร้างสรรค์อย่างนี้อีกแน่นอน


บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่