News :

อีกก้าวสำคัญ ม.กรุงเทพจับมืออัสสัมชัญผลักดันหลักสูตรศิลปะการแสดง

MOU ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญและภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นับเป็นโอกาสอันน่ายินดียิ่งที่สองสถาบันการศึกษาระดับพรีเมียม ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลักดันศิลปะการแสดงในฐานะเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ โดยร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียน อัสสัมชัญบางรัก โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงสำหรับสถานศึกษาและองค์กร เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแรงต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่อุตสาหกรรมบันเทิงต่อไป

บรรยาการการลงนามเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมี ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้แทนร่วมลงนาม ท่ามกลางคณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาจากสองสถาบันเป็นสักขีพยาน

สาระสำคัญของความร่วมมือคือการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรศิลปะการแสดงระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนนักเรียนและนักศึกษาในการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning ในกิจกรรมต่างๆ ของทั้ง 2 สถาบันต่อไป

การแลกเปลี่ยนความร่วมมือเริ่มแล้วที่นี่


ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ


นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมเป็นสักขีพยาน


ความร่วมมือเริ่มแล้ว รอชมความสำเร็จจาก MOU เร็วๆ นี้


บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่