News :

ศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ นำร่อง Professional Project-Based Learning ร่วมรัฐ-เอกชน ใช้ศิลปวัฒนธรรมดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนรมิตละครใหญ่ระดับชาติ

ขุนเดช จาก Project-based Learning สู่ผลงานใหญ่ระดับชาติ

คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยภาควิชาศิลปะการแสดง สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพ เช่นโครงการ The Repertoire และ BU Playfest ซึ่งเป็นละครเวทีคุณภาพจัดแสดงต่อสาธารณชนต่อเนื่องตลอดปี พิสูจน์ฝีมือคณาจารย์และนักศึกษาว่าสูงด้วยทักษะและประสิทธิภาพเพียงใด

ปีนี้ คณะละครได้เริ่มก้าวสำคัญแห่งการปฏิวัติรูปแบบการศึกษาไทย คือนอกจากการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงแล้ว โครงการที่เป็นตัวตั้งยังต้องเป็นโครงการแบบมืออาชีพ (Professional Project-Based) ที่เป็นโจทย์จริงจากอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้

1.ขยายระบบนิเวศ (Ecosystem) ในความร่วมมือกับองค์กรอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนา ส่งเสริมมิติต่างๆของประเทศอย่างครบถ้วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
2.สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่ใช้โครงการเป็นตัวตั้ง เพื่อสร้างศิลปิน นักลงมือทำที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน

คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงเริ่มนำร่องโครงการ The Repertoire 2018-2019 เรื่องแรกด้วยละครเพลงเรื่อง "ขุนเดช" (The Musical Light & Sound) " ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ระดับชาติ ตอบสนองวัตถุประสงค์สำคัญทั้ง 2 ข้อข้างต้นดังนี้

1. เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาควิชาศิลปะการแสดง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ และตำบล เอพี เฮอริเทจ โรงแรม โรงเรียน และภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย

ภาควิชาโดยคณาจารย์และนักศึกษารับหน้าที่ตีโจทย์ว่าทำอย่างไรที่ศรีสัชนาลัยจะกลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยว (Tourist Destination) เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่คนส่วนใหญ่มักมีจุดหมายในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่เพื่อความรื่นเริงอยู่แล้ว หรือมิเช่นนั้น ก็จะเป็นแนวธรรมะ สวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆ

ภาควิชาและองค์กรภาครัฐและเอกชนตีโจทย์ด้วยการชูศิลปวัฒนธรรม นำเอาละครเพลงผนวกแสงเสียง (Musical , Light & Sound) มาเป็นจุดเด่น และนำเอาของดีศรีสัชนาลัยทั้งงานฝีมือ หัตถศิลป์ที่งดงาม เช่น ผ้า ทองโบราณ เครื่องสังคโลก โบราณสถาน วัดวาอาราม และที่สำคัญ ความมีน้ำใจของผู้คนอันเป็นที่มาของสมญานาม "เมืองแห่งคนดี" มาจัดเป็นงานมหกรรมเฉลิมฉลองศักราชใหม่ครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ณ เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

2. นำร่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ใช้โครงการเป็นตัวตั้ง

การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ใช้โครงการเป็นตัวตั้ง (Project-Based) ครั้งนี้เป็นการนำร่อง โดยการคัดเลือกจากนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงระดับหัวกะทิและต้องมีความสมัครใจที่จะร่วมงานเท่านั้น กับนักศึกษาที่มีความสนใจในโครงการอย่างจริงจัง ซึ่งกระบวนการดำเนินงาน และการจัดการองค์ความรู้ จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งตรงกับรายวิชาต่างๆ ดังนี้

2.1 Theatre Production
นักศึกษาได้ทำงานจริงในงานสร้างละครยิ่งใหญ่ระดับประเทศในสายงานด้านต่างๆ ที่ควบคุมโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและฝีมือเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ทั้งผู้กำกับการแสดง ผู้ออกแบบแสง ผู้ออกแบบลีลา เพื่อเพิ่มความชำนาญ และใช้เป็น Portfolio ได้ทันที

2.2 Genre and Style of Presentation : From Text to Performance
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์งานประเภทละครเพลง (Musical Theatre) และการแสดงแสงเสียง (Light & Sound) ว่ามีความละเอียดซับซ้อนแตกต่างจากละครประเภทอื่นอย่างไร โดยการได้ร่วมงานกับนักเขียนบทละคร นักประพันธ์เพลง ผู้กำกับดนตรี นักดนตรีที่มีความสามารถระดับโลก เห็นขั้นตอนจากบทบนหน้ากระดาษมาสู่การแสดงอันยิ่งใหญ่

2.3 Actor's Tools Preparation
นักศึกษาร่วมเป็นนักแสดง โดยจะได้ฝึกฝนทั้งการแสดงและลีลาการเคลื่อนไหวในการแสดงกลางแจ้งที่ใช้พื้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คณะละครเคยจัดแสดงมา

2.4 Background of Thai Theatre
นักศึกษาเรียนรู้ภูมิหลังความเป็นมา และร่วมฝึกฝนการแสดงพื้นบ้านจากศิลปินระดับ "พ่อครู-แม่ครู" ซึ่งถือเป็นปราชญ์ศิลปินท้องถิ่น เช่นกลองสะบัดชัย มังคละเภรี และองค์ความรู้ที่ไม่เคยบันทึกมาก่อน ตลอดจนคิดค้นวิธีการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

2.5 Art and Socio-Cultural Research
การศึกษาวิจัยโครงการโดยลงพื้นที่เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สภาพทางสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำมาต่อยอดสร้างสรรค์ขึ้นเป็นโครงการนี้ และวิเคราะห์ผลตอบรับเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากโครงการเชิงศิลปวัฒนธรรม

และบัดนี้ผลงานแห่งความร่วมมือของหลายองค์กรและการบูรณาการศาสตร์อันหลากหลายกำลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของไทย คือละครเพลงเรื่อง "ขุนเดช The Musical, Light&Sound " การแสดงอันยิ่งใหญ่ครั้งแรก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นำแสดงโดย รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง พิจิกา จิตตะปุตตะ และนักแสดงดาวรุ่งจากภาควิชาศิลปะการแสดง อิชณ์กร อุดทุม (รับบทขุนเดช สลับกับ รังสิโรจน์) พัฑรียา พยอม ณัฐ สุขสำอางค์ และนักแสดงประกอบอีกกว่า 400 ชีวิต

เปิดแสดงเพื่อเฉลิมฉลองศักราชใหม่วันที่ 29,30,31 ธันวาคมนี้ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียดสอบถามได้ที่ภาควิชาศิลปะการแสดง โทร. 06-2945-9492 หรือจองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major

รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง รับบท ขุนเดช


พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) นักร้องและนักแสดงอาชีพ รับบท บงกช


ณัฐ สุขสำอางค์ นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ รับบท จิตติ(อดีต) ตัวละครหลักร่วมแสดงกับมืออาชีพ


สิทธิ ตันวรินทร์ นักศึกษาจากภาควิชาฯ รับบท จิตติ(ปัจจุบัน)


ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ลงพื้นที่วัดพระปรางค์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฉากในเรื่องราวที่จัดแสดง วันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา


การประชุมเพื่อร่วมกันอ่านบทระหว่างนักแสดงและทีมงานจากภาควิชาทุกคน
บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่