News :

ปิดค่ายยิ่งใหญ่ Act Out Loud with U-Report

ปิดค่ายประทับใจ Act Out Loud with U-Report

หลังจาก 3 วัน 2 คืนเต็มกับค่ายละครเพื่อเยาวชน Act Out Loud with U-Report ตอน เสียงของเยาวชน นักศึกษาจากทั้ง 18 ทีมทั่วประเทศก็ลงชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ ทุกทีมสะท้อนทัศนะของตนเองต่อโลกกันอย่างเข้มข้นและคณะกรรมการได้ตัดสินการแข่งขันเรียบร้อยแล้วในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คือทีม Talkative จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลรองชนะเลิศพร้อมโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ตกเป็นของทีม The Smart มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเป็นของทีม TSU Drama มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในวันนี้ (28 มิถุนายน 2561) ทุกทีมที่เข้าประกวดได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ การสร้างพลเมืองตื่นรู้รุ่นใหม่ผ่านศิลปะการแสดง ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ซึ่ง Mr.Thomas Davin ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ ประจำสำนักงานประเทศไทย (unicef Thailand) กล่าวต้อนรับทุกคนและย้ำว่า unicef เชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีสิทธิ์ มีเสียง มีความฝันและความต้องการ โดย U-Report มีหน้าที่รับฟังเสียงจากคนรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่างกว่าห้าล้านคน และรายงานนี้ถูกใช้งานโดย 38 ประเทศทั่วโลก อยากให้คนรุ่นใหม่เข้าไปแสดงเสียงของตนเองผ่านช่องทาง U-Report เพื่อให้ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อความเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าต่อไป

จากนั้น นายพันธกิจ หลิมเทียนลี้ จากทีม Talkative มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ Act Out Loud with U-Report แสดงผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศให้ผู้เข้าร่วมงานได้ประจักษ์ด้วยสายตาอีกครั้ง

จากนั้นทุกทีมเข้าร่วมการเสวนา การสร้างพลเมืองตื่นรู้รุ่นใหม่ผ่านศิลปะการแสดง โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ผศ.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) คุณคงเดช กี่สุขพันธุ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศ องค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย) คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน (Deputy Managing Director, INTAGE Thailand) ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี (ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) ศ.ดร.นราพงษ์ จรัสศรี (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย) และ อ.ทิพย์ตะวัน อุชัย (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนา)

และก่อนจากกันไป นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมค่ายได้จัดแสดงผลงานชุดพิเศษที่ซุ่มซ้อมกันทันทีหลังประกาศผลรางวัล นับเป็นภาพประทับใจที่ทุกคนร่วมสร้าง และทำให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าเวทีนี้ แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญ เสียงของทุกต่างหากที่มีคุณค่า และเมื่อร่วมกันแสดงออกมาย่อมมีพลังเปลี่ยนสังคมและเปลี่ยนโลกต่อไป

Act Out Loud ถือเป็นเวทีประกวดศิลปะการแสดงระดับเยาวชนเดียวของไทยที่ก้าวสู่ระดับสากลโดยผนึกกำลังกับองค์กร unicef ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ และเป็นเวทีที่มีความเป็นกลางอย่างแท้จริง โดยภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในฐานะเจ้าภาพไม่ประสงค์ส่งทีมของตนเองลงแข่งเพื่อให้เวทีนี้ปลอดจากความลำเอียง แต่ทำหน้าที่สร้างสรรค์เวทีประกวด พัฒนากระบวนการ ให้คำแนะนำทุกทีมจากทุกสถาบัน สร้างสรรค์การแสดงต้อนรับ เป็นวิทยากร และทำหน้าที่กรรมการตัดสิน จึงเป็นสปิริตของผู้จัดที่ Abstain (ละเว้นการมีส่วนได้ส่วนเสียในการแข่งขัน) ทำให้ทุกสถาบันและสาธารณชนมั่นใจได้ว่า Act Out Loud เป็นเวทีประกวดที่มีมาตรฐานระดับสากลโดยแท้จริง และด้วยความเป็นกลางนี้เองจึงทำให้การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันถึง 19 สถาบันจากทั้งในและต่างประเทศ

Act Out Loud โดย ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอขอบคุณทุกทีมจากทุกสถาบัน และหวังป็นอย่างยิ่งว่า เวทีประกวดการแสดงระดับเยาวชนมาตรฐานสากลนี้จะเป็นพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทัศนะที่มีต่อโลก เพื่อพัฒนาสังคมด้วยศิลปะการแสดงสืบไป พบกันใหม่ในปีหน้ากับ Act Out Loud

ผู้ร่วมเสวนาคับคั่ง


ภาพบรรยากาศจากการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ 27 มิ.ย. 2561


นายพันธกิจ หลิมเทียนลี้ ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ


ดร.มัทนา สานติวัตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแก่ทีม The Smart มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น


ทีม The Drama มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง


ร้องออกมาดังๆ Act Out Loud!!!


ผลงานที่ทุกคนแสดงร่วมกัน เราจะไม่มีวันลืมพลังเยาวชนบอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่