News :

สังเคราะห์ความรู้ "สร้างนักเล่าผู้เข้าใจโลก"

การรวมตัวของนักเล่าระดับโลก

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดงานเสวนา เรื่อง สร้างนัก ?เล่า? ผู้เข้าใจ ?โลก? ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เพื่อระดมปัญญาจากทั้งนักเล่าเรื่อง และผู้เสพเรื่องเล่า โดยได้รับเกียรติจากนักเล่าเรื่องระดับโลก ได้แก่

1.ดร. นฤมล ศรียานนท์ นักสร้างภาพยนตร์/นักวิชาการด้านทฤษฎีศิลปะการแสดง/ผู้กำกับหญิงไทยผู้คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมระดับฮอลลีวู้ด

2.คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (ปราณประมูล) นักเขียนบทภาพยนตร์รางวัลตุ๊กตาทอง บทละครโทรทัศน์รางวัลเมขลา และรางวัลนาฏราช

3.นายแพทย์ พงศกร จินดาวัฒนะ (พงศกร) นักเขียนนวนิยายชื่อดัง

4.คุณวัลลภ ประสพผล ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้นมือรางวัล

5.คุณกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ละครเวที

6.คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ และนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง

ดำเนินรายการโดย
ปภาวี ลิมกุล นักออกแบบแสงละครเวทีระดับนานาชาติ
นภัสรพี สุนทรธิรนันทน์ นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา วรรณกรรม และการละคร


นอกจากผู้เสวนาหลักแล้ว ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย การเสวนาครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้เสวนาต่างหยิบยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงมาแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่และสนุกสนาน ทำให้ผู้ร่วมเสวนาได้รับแง่มุมที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ

1.มนุษย์ทุกคนล้วนมีเรื่องเล่า เพียงแต่เขาอาจยังไม่พบศักยภาพของตัวเอง หรืออาจยังมองไม่เห็นเหลี่ยมมุมที่จะหยิบยกเรื่องเหล่านั้นออกมาเล่าได้อย่างมีประเด็น

2.การใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆ และรู้จักให้ความสนใจในรายละเอียดคือหัวใจสำคัญของการสร้างเรื่องเล่า

3.เรื่องเล่าที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานควรมีลักษณะเป็น Actual Story ที่ตอบได้ว่าเพราะอะไรจึงมีความจำเป็นต้องเล่าขณะนี้ ช้ากว่านี้ไม่ได้แล้ว แตกต่างจาก Factual Story ที่เป็นข้อมูลหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วไป เล่าเมื่อใดก็ยังเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4.ลักษณะของผู้ชมปัจจุบันในสื่อแต่ละชนิดแตกต่างกัน เทคโนโลยีโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียส่งผลให้ผู้ชมมีทางเลือกมากขึ้น สมาธิสั้นลง สนใจสาระเฉพาะจุดที่เป็นหัวใจ และเปิดผ่านเรื่องราวแวดล้อมต่างๆ นักเล่าเรื่องที่เป็นผู้เขียนนิยายต้องปรับตัว ไม่สามารถพรรณนาความงามต่างๆ ก่อนเข้าสู่เรื่องราวได้อย่างแต่ก่อน บทละครโทรทัศน์ก็ไม่สามารถอาศัยจังหวะการลำดับภาพคงความน่าสนใจแล้วคั่นด้วยโฆษณา เช่น เงื้อมือจะตบค้างไว้แล้วตัดเข้าโฆษณา จะได้ผลน้อยกว่า ตบไปเลยแล้วให้คนติดตามหลังโฆษณา

5.ละครเวทีได้รับผลกระทบจากโซเชียลมีเดียน้อยกว่าสื่อประเภทอื่น เพราะการเปิดรับอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมปิด ผู้ชมจึงไม่ถูกรบกวนโดยสื่อชนิดอื่น และสื่อชนิดอื่นก็ให้อรรถรสไม่เท่าการชมการแสดงสดเช่นกัน

6.เรื่องเล่าที่มีคุณค่าคือเรื่องราวที่มีลักษณะ Dramatic หากจะเล่าเรื่องช้าง ผู้ชมคงไม่อยากได้ยินเรื่องของช้างทั่วไป ช้างเผือก หรือช้างอื่นได้ที่พบเจอได้เป็นปกติ แต่จะหันมาสนใจทันทีหากเล่าเรื่องช้างกำพร้าที่ต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับควาญและช้างแม่นม หรือ เรื่องราวของควาญที่กำลังจะเสียช้างคู่ชีวิต เป็นต้น

การเสวนาครั้งนี้นอกจากเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่านแล้ว ภาควิชาศิลปะการแสดงจะนำสาระสำคัญไปถอดบทเรียนและปรับปรุงการสอนเพื่อสร้างนักเล่าผู้เข้าใจโลกรุ่นต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่ง


แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น


นักเขียนบทละครที่ทุกท่านรู้จักดี


นักเขียนนวนิยายและผู้กำกับ


งานนี้ไม่ใช่แค่ฟัง ทุกคนต้องพูด


อีกครั้งที่สมณเพศก็ให้ความสนใจ


ทุกสมองจะร่วมกันสังเคราะห์ความรู้สร้างนักเล่าผู้เข้าใจโลกต่อไปบอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่