News :

320 ชีวิตจาก 15 โรงเรียนทั่วอิสานร่วม Act Out Loud สุดขอบฟ้า

ผู้ว่าราชการขอนแก่นและนักเรียนกว่า 320 คนร่วม AOL สุดขอบฟ้า

ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ จัดกิจกรรม Act out loud สุดขอบฟ้า เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นำทีมโดย ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง พร้อมทีมงาน 15 ชีวิต บุกจัดงานที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคีต่างๆให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ อาทิ

- นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
- ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
- นายยุทธ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
- นางกิตติมา ก้านจักร พยาบาลวิชาชีพ สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายพทย์จังหวัดขอนแก่น
- และ นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยกทีมนำการแสดงไปเปิดให้น้องๆได้ชม อีกทั้งยังมีการแสดงจากโรงเรียนกัลยาณวัตร ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Act Out Loud อีกด้วย กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็น Workshop ละครสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ผู้เข้าร่วมสามารถนำสิ่งที่ได้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงานมากกว่า 320 คน 15 โรงเรียนทั่วจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
2 โรงเรียนประภัสสร วัดศรีนวล
3 โรงเรียนศรีกระนวน
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา
5 โรงเรียนเวียงวงกต
6 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
7 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
8 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
9 โรงเรียนบ้านไผ่
10 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
13 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
14 โรงเรียนกัลยาณวัตร
15 อาชีวะศึกษาขอนแก่น

ทั้งนี้ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นักเรียน และ คุณครู กิจกรรมต่างๆภายในงานมีการทางการจัดการแสดงกิจกรรม workshop ติดอาวุธทางวิชาการ ทั้งนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย อีกด้วยเรียกเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

เวิร์คช็อปกันอีกครั้งหลังการประกวด


หลากความคิดจากนักเรียน ม.ปลาย


การแสดงจากภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ ได้รับเสียงปรบมือเกรียวกราว


สานสัมพันธ์ระหว่าง ม.กรุงเทพ และนักเรียน ม.ปลาย


โฉมหน้าทีมต่างๆ ที่ได้เข้าร่วม AOL ครั้งที่ผ่านมา


การแสดงจากน้องๆ ม.ปลาย


ผู้อำนวยการศิลป์และหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพนำทีม


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงาน


พระภิกษุและเณรเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่