News :

แพ้ชนะไม่สำคัญ เราไม่มีวันลืม AOL4

เราจะจดจำช่วงเวลาที่ทุกคนร่วมทำฝันให้เป็นจริงตลอดไป

นับเป็นเวลายาวนานถึง 6 เดือนกว่าที่โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Act Out Loud Season 4 เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุดโครงการหนึ่ง ในปีนี้ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับผลงานจากทั่วทุกภาคของประเทศและคัดเหลือเพียงสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ 12 ทีมมาร่วมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ ถ้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กว่าจะถึงวันนี้ นักศึกษาและคณาจารย์จากภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อติวเข้มทุกทีมตลอดเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์และอบรมเชิงปฏิบัติการให้ทุกทีมที่สนใจเข้าประกวด

ในที่สุด ทั้ง 12 ทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ก็ได้เดินทางมาเก็บตัวและเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายกันที่ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 23-26 มีนาคม 2560 โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันซ้อมในโรงละคร Black Box Theatre
และทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ ของภาควิชาฯ

นักเรียนทุกคนที่ร่วมโครงการต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า สิ่งสำคัญที่ได้รับจากโครงการนี้ไม่ใช่ชัยชนะ แต่เป็นความรู้ที่คณาจารย์และพี่ๆ มอบให้ เหนืออื่นใดคือมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างสถาบันและความผูกพันกับพี่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยนี่เอง

ทีมที่ร่วมค่ายและการประกวดรอบชิงชนะเลิศทั้ง 12 ทีม ได้แก่
1.ทีม "พุ่งชนหา Dreams" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
2.ทีม "The Sixth Way" โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
3.ทีม "Follow My Dream" โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
4.ทีม "อัสสัมชัญศรีราชา" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5.ทีม "Dream and Do!" โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
6.ทีม "กัลยาณวัตร" โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
7.ทีม "กระเทียมดอง" โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
8.ทีม "รวมดาว...สาว... X" โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
9.ทีม "หน้างานโปรดัคชั่น" โรงเรียนชลกันยานุกูล
10.ทีม "หนังสั้นเฉพาะกิจโรงเรียนชลราษฎรอำรุง" โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
11.ทีม "ยามเย็น (Sundown)" โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
12.ทีม "โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ถ้าฉันฝัน... ฉันจะทำ" โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี

การเดินทางอันยาวนานตลอด 6 เดือนกับทุกโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค


ตบเท้ารายงานตัว


ร้อยกว่าชีวิตที่จะอยู่ร่วมกัน 3 วันในรั้วมหาวิทยาลัยกรงุเทพ


ไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนใด เราเป็น AOL4 รุ่นเดียวกัน


พี่ๆ นำวอร์มร่างกายก่อนการซ้อม


การแสดงต้องอาศํยร่างกายที่แข็งแรงนะทุกคน


เงยหน้าหาฝัน


ทานอาหารร่วมกัน


ที่เหนือกว่าการแข่งขัน เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป

บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่