สถานที่และอุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงานระดับสากล

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดงระดับสากล ภาควิชาศิลปะการแสดงจัดสร้างโรงละครเพื่อการทดลอง (Blackbox Theatre) เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ แวดล้อมด้วยห้องแต่งหน้าและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย โรงสร้างฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก ห้องควบคุมแสงและเสียง ห้องผลิตสื่อดิจิทัล รวมถึงสตูดิโอเพื่อการเรียนและซ้อมการแสดงทุกรูปแบบ

Black Box Theatre

โรงละครเพื่อการศึกษาด้านศิลปะการแสดงที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พันธกิจของเราคือการสร้างปัญญาให้ทั้งนักศึกษาและผู้ชม หลอมรวมศาสตร์และศิลป์เพื่อผลงานที่เข้าใจมนุษย์ สังคมและโลก ทุกพื้นที่ของโรงละครสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเวทีและที่นั่งได้อย่างอิสระ

Costume Shop and Makeup Room

เครื่องมีและอุปกรณ์พร้อมสำหรับการตัดเย็บเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง พื้นที่เพื่อการแต่งหน้า เสริมทักษะให้ว่าที่ Makeup Artistz

Lighting Equipments

Counterweight System ถ่วงน้ำหนักแผงติดตั้งบาร์อุปกรณ์แสง ทุกแผงปรับระดับได้อิสระ Grid System ทุกพื้นที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์แสงสำหรับการแสดง ทั้งด้านบนและรอบโรงละครกว่า 200 จุด ตัวอย่างผลงานการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์แสงจากเรื่อง La Cage aux Folles

Studio

สตูดิโอเพื่อการซ้อมขนาดใหญ่ ติดตั้งพื้นที่รองรับแรงกระแทกจากการซ้อมเพื่อความปลอดภัยในระดับสากล พร้อมด้วย Grand Piano สำหรับเรียนและซ้อมร้องเพลง

Scene Shop and Props Room

โรงสร้างฉากและอุปกรณ์สำหรับงานโครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบฉาก พร้อมเนรมิตฉากในจินตนาการให้เป็นจริง อุปกรณ์ประกอบและเชื่อมเพื่องานติดตั้งฉากและกลไก ที่นี่ผลงานทุกชิ้นเกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือนักศึกษา ตัวอย่างผลงานฉากที่สมจริง แข็งแรงและสวยงามพร้อมสำหรับการแสดง

Digital Media

อุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ ลำดับภาพ ถ่ายทอดสด เพื่อการผลิตภาพยนตร์และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ อุปกรณ์สำหรับสร้าง Projection Mapping เพื่อการแสดง