Rocky Horror Picture Show โรงแตกแหวกทุกขนบ
Rocky Horror Picture Show โรงแตกแหวกทุกขนบ
ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการแสดงเรื่อง The Rocky Horror Picture Show โดยได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสหรัฐอเมริกา จัดแสดงในวันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2556 ด้วยมาตรฐานบรอดเวย์
ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการแสดงเรื่อง The Rocky Horror Picture Show โดยได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสหรัฐอเมริกา จัดแสดงในวันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2556 ด้วยมาตรฐานบรอดเวย์ เล่นสด ร้องสด เต้นสด และประกอบด้วยเทคนิคพิเศษ 3 มิติ ทั้งฝนตก ฟ้าร้อง เสมือนผู้ชมอยู่ในสถานที่จริง ทุกรอบการแสดงได้รับเสียงปรบมือกึกก้องและได้รับคำชมจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนง

คลิกชมคลิปข่าว