Clip :

สี่ชั้นปี ศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพร่วมจัด IF Fair โปรโมทมหกรรมศิลปะการแสดงนานาชาติ

อุ่นเครื่อง IF Performing Arts Festival ด้วยการออกร้านของทั้งสี่ชั้นปีของภาควิชา
กิน เล่น เต้น ร้อง สนุกสนานกันถ้วนหน้า วันที่ 22-23 กันยายน 2557

แล้วพบกันในวันจริง 1-5 ตุลาคมนี้ครับ