Clip :

ซีอุยหวิดดับรอบสอง

ละครเวทีเรื่อง ซีอุย โดยนายภาสวิชญ์ ศิริธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำลังอยู่ระหว่างการซ้อมและปรับแก้ขั้นสุดท้าย บรรยากาศก่อนการแสดงเป็นอย่างไร ติดตามได้ที่นี่

ซีอุยหวิดตายอีกครั้ง