News :

รุดอีกขั้น ผลักดันศิลปะการแสดงไทยสู่สากล

รับประทานอาหารและกำหนดทิศทาง

วานนี้ คุณสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมกำหนดทิศทางร่วมกับ BU Theatre Company เพื่อผลักดันให้ BU เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และพร้อมประสานความสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันศิลปะชั้นนำในแคนาดา

นายกิตติ ศรีสัญญา อ.ปภาวี ลิมกุล และ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี (เรียงจากซ้ายของภาพ) รับประทานอาหารร่วมกับท่านกงสุลใหญ่ (ขวาสุด) และกำหนดทิศทางสร้างความเป็นเลิศระดับสากล

ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี เป็นผู้แทนภาควิชามอบของที่ระลึก

บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่