News :

ศิลปะการแสดงย้ำ "ไม่เรียนกับดารา" ร่วมงานเท่านั้น

ซ้อมร้องเพลงกับ อาร์ เดอะสตาร์

ขณะที่หลายสถาบันต่างโปรโมทขายฝัน เรียนการแสดงต้องเรียนกับตัวจริง เรียนกับดารา ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU Theatre Company) ขอย้ำจุดยืนให้ชัด ในแวดวงศิลปะ เราไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าใครคือตัวจริง ดาราคืออาชีพหนึ่ง ซึ่งต้องเรียนและฝึกฝนไม่ต่างจากนักศึกษา ฐานะของดาราจึงควรเป็นผู้ร่วมงาน หาใช่ครูของศิลปิน

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันด้านศิลปะการแสดงอับดับหนึ่งของไทย ทั้งด้านจำนวน คุณภาพผลงาน และระดับผลงาน จึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้สอน และจัดให้นักศึกษาร่วมเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกับดาราเท่านั้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการเรียนรู้สำคัญสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นจะเป็นศิลปินอาชีพมาตรฐานสากล

ในเดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558 นี้ เป็นโอกาสดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้ทำงานร่วมกับนักแสดงอาชีพหลายคน อาทิ อาร์ เดอะสตาร์ มัดหมี่ พิมดาว กลม นพพล เบน ชลาทิศ ลูกหว้า พิจิกา และ รอง เค้ามูลคดี ซึ่งทั้งนักศึกษาและดาราจะร่วมซ้อมการแสดง ไกลกังวล มิวสิคัล ออนเดอะบีช ที่ Black Box Theatre ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นับเป็นอีกครั้งที่นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านเวทีระดับชาติซึ่งเป็นห้องเรียนของว่าที่ศิลปินคุณภาพรุ่นต่อไป

ต่อบทกับ มัดหมี่ พิมดาว

ซ้อมการแสดงกับ กลม นพพล

ซ้อมลีลากับ ลูกหว้า พิจิกา

ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ทั้งกำกับและสอนไปพร้อมกัน