...

นวฤทธิ์สำเร็จการศึกษาด้านการโฆษณา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และสำเร็จการศึกษา MSc. in Marketing and Management ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็น Ph.D. Candidate in Business Administration สถาบัน AIT และคร่ำหวอดในแวดวงการสร้างสรรค์โฆษณา โดยเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาหลายสถาบันคว้ารางวัลโฆษณาระดับชาติหลายเวทีต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน (2007 - 2014) และได้รับเชิญเป็นผู้อำนวยการตัดสินผลงานโฆษณาระดับเอเชียหมวดสิ่งพิมพ์ (ADFEST2012) ด้านการบริหารจัดการ นวฤทธิ์เคยเป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้บริหารธุรกิจบันเทิงก่อนจะผันตัวเองสู่แวดวงวิชาการเต็มรูปแบบในปี 2549 และกลับสู่ธุรกิจบันเทิงอีกครั้งในฐานะ Producer ที่ทำให้ทุกวันของเขาเป็นวันที่ท้าทาย

การศึกษา

นิเทศศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MSc. in Marketing and Management with Distinction, Loughborough University, UK

Ph.D. Candidate in Business Administration, AIT

ประสบการณ์

ผู้สอนด้านการโฆษณา การตลาดและการจัดการ 11 ปี

ที่ปรึกษาด้านโฆษณาสร้างสรรค์ระดับอุดมศึกษาชนะรางวัล 8 ปีซ้อน (2007 - 2014) จากทุกเวทีการประกวด

- BAD Student Awards 2007 - 2012

- TRUE Young Producer Awards 2009 และ 2014

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการโฆษณา แหล่งข้อมูลอ้างอิงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผู้อำนวยการตัดสินการประกวดโฆษณาระดับเอเชีย หมวดสิ่งพิมพ์ ADFEST 2012

Marketing Consultant, MAC Education Magazine

Brand Consultant, M๓๙

Co-founder of ADxercise โครงการประกวดโฆษณาระดับชาติ

Project Director, International Collaboration between Falmouth University, UK and Bangkok University

ปัจจุบัน

Producer, BU Theatre Company

ที่ปรึกษาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)

รองเลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

Marketing and Brand Consultant

Co-founder of ADxercise

Email : nawarit@gmail.com