Activities :

Act Out Loud 4 เยือนอัสสัมชัญ

อัสสัมชัญพร้อมลงสนามแล้ว!!!

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา Act Out Loud Season 4 เดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการกันที่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน แต่ละคนล้วนมากด้วยความสามารถและมีความสนใจสาขาศิลปะการแสดง และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นอย่างมาก

การมาเยือนครั้งนี้ อาจารย์บุญพงษ์ พานิช ได้จัด workshop ให้เด็กๆ ได้แบ่งปันเรื่องความฝันของตนเองและแสดงสามารถ ทุกคนแสดงพลังของวัยรุ่นได้อย่างน่าทึ่ง ทำให้เรารู้สึกถึงพลังสร้างสรรค์ของวัยรุ่น

ทีมงานทุกคนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก มิสศศิธร นวลจันทร์ ที่ปรึกษาชมรม AC Drama Club และ มิสภัควิภา แย้มศรี หัวหน้างานแนะแนว จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ครูเบิร์ดจากศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ นำทีมน้องๆ


เจอพวกผมแน่


Workshop เบาๆ กับนักเรียนนับร้อย


ช่วงเวลาที่ทุกคนได้เป็นตัวเอง


พี่ๆ จากภาควิชาก็มาพบน้องถึงโรงเรียนกันเลย