Activities :

Act Out Loud 4 พบเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

อีกหนึ่งโรงเรียนที่เปิดประตูต้อนรับโครงการ

ดังที่ทราบกันแล้วว่า โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Act Out Loud 4 โดยภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ระหว่างเยี่ยมเยือนน้องๆ มัธยมทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา พี่ๆ จากภาควิชาฯ ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการกันถึงชั้นเรียน และเมื่อจบกิจกรรม มีน้อง 12 คนสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ทันที

สัปดาห์หน้าเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนใด ติดตามได้กับ Act Out Loud Season 4

บรรยากาศขณะประชาสัมพันธ์ในชั้นเรียน


งานนี้ไม่มีถอย