Activities :

ปีหนึ่งปล่อยพลัง สร้างสรรค์ 8 เรื่องรับเปิดเทอม

ส่วนหนึ่งจากผลงานของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์ และยังอยู่ในช่วงปิดเทอม น้องๆ ชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาศิลปะการแสดง เปิดการแสดงละครเวที 8 เรื่อง ประกอบแสงสีเสียงครบวงจร ผสานเทคโนโลยี Projection Mapping อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในวิชา Intro to Theatre Production ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริงในทุกส่วนงาน Live Entertainment

นักศึกษาแต่ละทีมแบ่งหน้าที่ครบวงจร รับผิดชอบการแสดง การกำกับ เขียนบท ออกแบบเสียง ออกแบบแสง ออกแบบสื่อดิจิทัล ออกแบบเเครื่องแต่งกาย และออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง ภายใต้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์และรุ่นพี่ซึ่งมีประสบการณ์ภาคสนามอย่างโชกโชน

แต่ละทีมสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ล้ำกว่ามาตรฐานชั้นปีที่หนึ่งซึ่งเพิ่งเรียนรู้มาเพียงภาคการศึกษาเดียว ยังความภาคภูมิใจมาสู่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมชมการแสดงอย่างคับคั่ง ถึงกับสะท้อนความเห็นออกมาว่า รู้สึกดีใจที่บุตรหลานของตนได้เรียนที่ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้ ได้เห็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดด สมกับที่ได้เรียนในสถาบันที่มีคุณภาพมากที่สุดของไทย

บ้านอัมราภรณ์กับฉากเสมือนจริง ผสาน Projection Mapping


A Land in Wonder List โชว์ฝีมือ Costume and make up


Dreaming ผลงานสะท้อนมุมมองอาเซียน


นำเอฟเฟ็คอันหลากหลายมาประกอบการแสดง


หลอมรวม Movement ที่ได้ศึกษาจากวิชา Acting เข้ากับการแสดง


แสงสีตระการตา และท่าเต้นอันเร่าร้อนใน ตำนานรักโลงคู่


เปลี่ยนโรงละครเป็นสถานที่ลึกลับ กับเรื่อง The Curse


ทีมงานกว่าร้อยชีวิตนี้ สังเกตให้ดีคือน้องปีหนึ่งใสๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้นี่เอง