" />

Activities :

เสริมเขี้ยวเล็บให้ Digital Photography

เข้มข้นด้วยเนื้อหา องศาและปริมาณแสงสำหรับไฟสตูดิโอ

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับเกียรติจาก คุณจินตภัทร์ ธรรมโชติ ช่างภาพแฟชั่นระดับท็อปของไทย และเจ้าของแบรนด์ Jinumo มาบรรยายในวิชา Digital Photography หัวข้อพิเศษ "การจัดแสงเพื่อถ่ายภาพในสตูดิโอ" ณ Studio 2 ของภาควิชาศิลปะการแสดง

นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาของภาควิชาฯ ที่ได้ศึกษาความรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมที่ไม่ได้บรรจุใน Course outline ดั้งเดิม โดยนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดทุกกระบวนการ ตั้งแต่การคัดเลือกชุด คัดเลือกนายแบบและนางแบบ สร้างคอนเซ็ปต์ และออกแบบ Mood and Tone ขององค์ประกอบภาพทุกด้าน จนนำไปสู่การแต่งหน้า ทำผม จัดแสง และวาง Styling ให้นายแบบและนางแบบในการถ่ายภาพ

นักศึกษาของภาควิชาศิลปะการแสดงที่เรียนวิชานี้จึงได้รับการเสริมทักษะและองค์ความรู้อันสำคัญยิ่งต่อวิชาชีพ นำไปสู่การต่อยอดได้ทั้งด้านการแสดงและธุรกิจบันเทิงทุกรูปแบบ

ไม่เพียงเสื้อผ้าและการแต่งหน้า แต่ยังรวมถึงสไตล์


เติมองค์ประกอบด้วยเงาในแสงกระด้าง


Mood and Tone ภายใต้แสงย้อนและเติม Front ด้วยแสงสะท้อน


ได้เวลาลั่นชัตเตอร์ ปรับมุมกล้อง และสั่งให้แบบโพสต์อย่างมืออาชีพ