Activities :

7 เสาหลักเคลื่อนทัพ เฟรชชี่ตบเท้าเข้า Workshop

น้องมากันเต็มโรงละคร วันนี้จะได้ฝึกฝ่ายไหนกันนะ

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดตัว 7 เสาหลักแห่ง BU Theatre Company ให้น้องใหม่ได้ทดลองปฏิบัติงาน เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงมาแล้วหลายสิบการแสดง น้องๆแบ่งกันเข้า 7 ฐาน ประกอบด้วย ฝ่ายกำกับการแสดง ฝ่ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก ฝ่ายแสง ฝ่ายเสียง ฝ่ายเสื้อผ้าและแต่งหน้า ฝ่ายศิลปกรรม และฝ่ายอำนวยการสร้าง น้องๆจะได้มีโอกาสทดลองทำงานกับทุกฝ่าย วันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2557

Costume and Make up แต่งให้ดูกันสดๆ


กำกับเวทีสอนศัพย์พื้นฐานแปลกตาให้น้องๆ


ศิลปกรรมให้เฟรชชี่วาดลวดลายเต็มที่


ฝ่ายอำนวยการสร้างสอนน้องรู้จักงานบริหาร หาทุน และการสื่อสารให้คณะละคร